Цифрова Логістична Екосистема

Цифрова Логістична Екосистема

Розкрийте потенціал своєї логістики. Заробляйте, співпрацюючи з тисячами учасників ринку.

Працюємо з кращими компаніями галузі

Ознайомтеся з нашими клієнтами та партнерами

Дізнайтеся про продукт

Як працює екосистема цифрової логістики

Продукт

Як CONSOLID.AI допомагає вашому бізнесу

Як CONSOLID.AI допомагає вашому бізнесу

Наш продукт консолідує ваші вантажівки та дозволяє керувати логістичними операціями.

Штучний інтелект

CONSOLID.AI взаємодіє з логістичними компаніями, виробниками, ритейлер та ІТ-компаніями, полегшуючи їхню взаємодію між собою.

Операційний інструмент

Логістичний операційний інструмент CONSOLID.AI містить широкий набір функціоналу, який покриває всі потреби вантажовідправників. Сервіс забезпечує внутрішню автоматизацію та ефективність на підприємстві.

Private label cabinet

Кабінет дозволяє приймати заявки на складські та транспортні послуги, обмінюватися електронними документами та аналізувати процеси взаємодії з клієнтами.

Рішення

CONSOLID.AI для кожного учасника логістичного процесу

Не лише логістичні компанії, а й виробники, ритейл та навіть ІТ-компанії.

Логістичні компанії

Використовуйте свої ресурси по максимуму та заробляйте більше, ставши оператором консолідації

Логістичні компанії

Використовуйте свої ресурси по максимуму та заробляйте більше, ставши оператором консолідації

Логістичні компанії

Використовуйте свої ресурси по максимуму та заробляйте більше, ставши оператором консолідації

Логістичні компанії

Використовуйте свої ресурси по максимуму та заробляйте більше, ставши оператором консолідації

Виробники

Скоротіть витрати на перевезення та керуйте всіма логістичними операціями у єдиному місці

Виробники

Скоротіть витрати на перевезення та керуйте всіма логістичними операціями у єдиному місці

Виробники

Скоротіть витрати на перевезення та керуйте всіма логістичними операціями у єдиному місці

Виробники

Скоротіть витрати на перевезення та керуйте всіма логістичними операціями у єдиному місці

Ритейл

Надавайте своїм постачальникам логістичні послуги та розкрийте весь потенціал вашої логістики.

Ритейл

Надавайте своїм постачальникам логістичні послуги та розкрийте весь потенціал вашої логістики.

Ритейл

Надавайте своїм постачальникам логістичні послуги та розкрийте весь потенціал вашої логістики.

Ритейл

Надавайте своїм постачальникам логістичні послуги та розкрийте весь потенціал вашої логістики.

ІТ-компанії

Розширюйте свій функціонал та отримуйте вигоду від співпраці. Відкрийте доступ до нових ринків разом з нами..

ІТ-компанії

Розширюйте свій функціонал та отримуйте вигоду від співпраці. Відкрийте доступ до нових ринків разом з нами..

ІТ-компанії

Розширюйте свій функціонал та отримуйте вигоду від співпраці. Відкрийте доступ до нових ринків разом з нами..

ІТ-компанії

Розширюйте свій функціонал та отримуйте вигоду від співпраці. Відкрийте доступ до нових ринків разом з нами..

Що ми пропонуємо

Спектр інструментів та послуг, які ми надаємо

Участь в консолідації

Компанія отримує доступ до екосистеми CONSDOLID, що дозволяє їй консолідуватися з іншими учасниками мережі та економити на перевезеннях. Цей сервіс дозволяє учасникам купувати та продавати вільні місця у вантажівках.

Операційний інструмент

Операційне середовище CONSOLID - це логістичний інструмент, який спрощує щоденні завдання логістів і дозволяє їм керувати перевезеннями з одного місця.

Кастомний кабінет

Операційне середовище для взаємодії між логістичною компанією та її клієнтами. Посилює бренд компанії та підвищує рівень задоволеності клієнтів.

Оператор консолідації

CONSOLID.AI має доступ до ресурсів великої кількості вантажовідправників і шукає точки дотику між ними. Компанія заробляє на тому, що виступає посередником у логістичних операціях між вантажовідправниками та вантажоодержувачами.

Аутсорсинг логістики постачальників

Роздрібні компанії отримують можливість використовувати свої транспортні потужності для надання логістичних послуг своїм постачальникам. Це дозволяє їм використовувати транспортні ресурси по максимуму.

Розширення функціоналу

Охоплення більшого обсягу процесів стає можливим завдяки глибокій інтеграції між різними системами. Це полегшує обмін даними та допомагає створити єдину екосистему, де інформація передається безперешкодно та швидко.

This service is offered to:

Обмін лідами

Отримайте доступ до нових ринків у співпраці з учасниками екосистеми цифрової логістики.

This service is offered to:

Схема роботи

На яких етапах доставки ви берете участь?

1.

Отримання та опрацювання пропозиції щодо консолідації.

2.

Узгодження зі сторонами консолідації.

3.

Пошук підмінного автомобіля, надання додаткових послуг.

4.

Контроль платежів і оплата послуг.

5.

Супровід в дорозі.

Що ми пропонуємо

Спектр інструментів та послуг, які ми надаємо

Участь в консолідації

Компанія отримує доступ до екосистеми CONSDOLID, що дозволяє їй консолідуватися з іншими учасниками мережі та економити на перевезеннях. Цей сервіс дозволяє учасникам купувати та продавати вільні місця у вантажівках.

Операційний інструмент

Операційне середовище CONSOLID - це логістичний інструмент, який спрощує щоденні завдання логістів і дозволяє їм керувати перевезеннями з одного місця.

Кастомний кабінет

Операційне середовище для взаємодії між логістичною компанією та її клієнтами. Посилює бренд компанії та підвищує рівень задоволеності клієнтів.

Оператор консолідації

CONSOLID.AI має доступ до ресурсів великої кількості вантажовідправників і шукає точки дотику між ними. Компанія заробляє на тому, що виступає посередником у логістичних операціях між вантажовідправниками та вантажоодержувачами.

Аутсорсинг логістики постачальників

Роздрібні компанії отримують можливість використовувати свої транспортні потужності для надання логістичних послуг своїм постачальникам. Це дозволяє їм використовувати транспортні ресурси по максимуму.

Розширення функціоналу

Охоплення більшого обсягу процесів стає можливим завдяки глибокій інтеграції між різними системами. Це полегшує обмін даними та допомагає створити єдину екосистему, де інформація передається безперешкодно та швидко.

This service is offered to:

Обмін лідами

Отримайте доступ до нових ринків у співпраці з учасниками екосистеми цифрової логістики.

This service is offered to:

Схема роботи

На яких етапах доставки ви берете участь?

1.

Отримання та опрацювання пропозиції щодо консолідації.

2.

Узгодження зі сторонами консолідації.

3.

Пошук підмінного автомобіля, надання додаткових послуг.

4.

Контроль платежів і оплата послуг.

5.

Супровід в дорозі.

What we offer

Range of tools and services we provide

Consolidation membership

The system automatically searches for free pallet spaces for your cargo. Logistics companies automatically get new requests from consignors and matches for internal and external consolidation.

Scheme of work

At what stages of delivery are you involved?

1.

Receiving and processing a consolidation offer.

2.

Approval with the parties to the consolidation.

3.

Finding a replacement car, providing additional services.

4.

Payment control and payment for services.

5.

Voyage support.

Operational tool

The CONSOLID operating environment is a logistics tool that simplifies daily tasks for logisticians and lets them manage transportations from one place.

Private label cabinet

Operating environment for interaction between a logistics company and its customers.

Consolidation operator

CONSOLID.AI has access to the resources of a large number of shippers and is looking for common ground between them. We offer companies to become consolidation operators.

Supplier logistics outsource

Retail companies get an opportunity to use their transportation capacity to provide logistics services to their suppliers

Functionality addition

Covering a larger volume of processes becomes possible thanks to deep integration between different systems. This facilitates data sharing and helps in creating a single ecosystem where information is transferred seamlessly and quickly.

Lead exchange

Gain access to new markets in collaboration with participants of Digital Logistics Ecosystem.

What we offer

Range of tools and services we provide

Consolidation membership

The system automatically searches for free pallet spaces for your cargo. Logistics companies automatically get new requests from consignors and matches for internal and external consolidation.

Scheme of work

At what stages of delivery are you involved?

1.

Receiving and processing a consolidation offer.

2.

Approval with the parties to the consolidation.

3.

Finding a replacement car, providing additional services.

4.

Payment control and payment for services.

5.

Voyage support.

Operational tool

The CONSOLID operating environment is a logistics tool that simplifies daily tasks for logisticians and lets them manage transportations from one place.

Private label cabinet

Operating environment for interaction between a logistics company and its customers.

Consolidation operator

CONSOLID.AI has access to the resources of a large number of shippers and is looking for common ground between them. We offer companies to become consolidation operators.

Supplier logistics outsource

Retail companies get an opportunity to use their transportation capacity to provide logistics services to their suppliers

Functionality addition

Covering a larger volume of processes becomes possible thanks to deep integration between different systems. This facilitates data sharing and helps in creating a single ecosystem where information is transferred seamlessly and quickly.

Lead exchange

Gain access to new markets in collaboration with participants of Digital Logistics Ecosystem.

What we offer

Range of tools and services we provide

Consolidation membership

The system automatically searches for free pallet spaces for your cargo. Logistics companies automatically get new requests from consignors and matches for internal and external consolidation.

Scheme of work

At what stages of delivery are you involved?

1.

Receiving and processing a consolidation offer.

2.

Approval with the parties to the consolidation.

3.

Finding a replacement car, providing additional services.

4.

Payment control and payment for services.

5.

Voyage support.

Operational tool

The CONSOLID operating environment is a logistics tool that simplifies daily tasks for logisticians and lets them manage transportations from one place.

Private label cabinet

Operating environment for interaction between a logistics company and its customers.

Consolidation operator

CONSOLID.AI has access to the resources of a large number of shippers and is looking for common ground between them. We offer companies to become consolidation operators.

Supplier logistics outsource

Retail companies get an opportunity to use their transportation capacity to provide logistics services to their suppliers

Functionality addition

Covering a larger volume of processes becomes possible thanks to deep integration between different systems. This facilitates data sharing and helps in creating a single ecosystem where information is transferred seamlessly and quickly.

Lead exchange

Gain access to new markets in collaboration with participants of Digital Logistics Ecosystem.

Історії успіху клієнтів

Ключова роль CONSOLID у вдосконаленні логістичних процесів

Позитивний досвід і довіра клієнтів є основою для подальших ділових відносин і запорукою ефективної співпраці.

FAQ

Питання та відповіді

Якщо у вас є інші запитання - будь ласка

Чи забезпечує Consolid заміну перевізника?

Скільки це коштує?

Як розпочати роботу з CONSOLID?

Чи є CONSOLID конкурентом для операторів 3PL?

Хочете почати?

Не пропустіть можливість оптимізувати свої логістику. Заплануйти з нами дзвінок і ми вам розкажемо, як ви можете це зробити вже сьогодні.

Хочете почати?

Не пропустіть можливість оптимізувати свої логістику. Заплануйти з нами дзвінок і ми вам розкажемо, як ви можете це зробити вже сьогодні.

Хочете почати?

Не пропустіть можливість оптимізувати свої логістику. Заплануйти з нами дзвінок і ми вам розкажемо, як ви можете це зробити вже сьогодні.

Хочете почати?

Не пропустіть можливість оптимізувати свої логістику. Заплануйти з нами дзвінок і ми вам розкажемо, як ви можете це зробити вже сьогодні.