Загальні положення про відповідальність

Загальні положення

Last updated: March 13, 2024

1.

Замовник несе відповідальність за простій транспортних засобів під завантаженням чи вивантаженням або в очікуванні завантаження/вивантаження, викликаний неправомірними діями або бездіяльністю Замовника та/або Одержувача вантажу, у розмірі 200 гривень 00 коп. за одну годину простою згідно із нормами часу: на завантаження - 2 год., на розвантаження – 2 год. від кінцевого часу розвантаження, вказаного у Заявці.

2.

У випадку відмови Замовника від погодженої Заявки на будь-якому етапі її виконання, ненадання Вантажу, невикористання наданих Перевізником автомобілів або неможливості виконання Заявки з вини Замовника з інших підстав, Замовник сплачує Перевізнику штраф у розмірі 10% вартості послуг, зазначених в Заявці,  але не менше 3500 грн. та інші фактично понесені Перевізником збитки (у тому числі витрати на паливно-мастильні матеріали та вартість послуг водія ТЗ).

3.

За прострочення Замовником свого зобов’язання щодо оплати за надані послуги з перевезення вантажу, Замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого грошового зобов’язання за кожен день прострочення. За прострочення свого зобов’язання щодо виконання розрахунку за надання послуг з перевезення вантажу понад 10 календарних днів, Замовник сплачує штраф у розмірі 20% від ціни перевезення (провізної плати) відповідного Вантажу (партії вантажу).

4.

У випадку неподання Перевізником (прострочення понад добу) транспортних засобів під завантаження вантажу, Перевізник сплачує штраф у розмірі: - 500 грн. за кожну добу прострочення – при міському та міжміському перевезенні; - 800 грн. за кожну добу прострочення – при міжнародному перевезенні, окрім випадків настання форс-мажорних обставин, вказаних в п.6.1. Договору.

5.

Перевізник не несе відповідальності за кількість, вагу та якість вантажу у т.ч., внутрішньотарної нестачі, ушкодження вмісту вантажних місць у контейнері або автомобілі, доставленого з непорушеними пломбами або в цілісній (непошкодженій) тарі (упаковці).

6.

Перевізник звільняється від відповідальності, якщо втрата вантажу, його ушкодження чи затримка його доставки стались внаслідок дій або недогляду Відправника, внаслідок дефекту вантажу, його пакування чи внаслідок обставин, уникнути яких Перевізник не міг і наслідки яких він не міг відвернути. Вантаж вважається прийнятим Одержувачем з моменту підписання відповідного товаросупроводжувального документу.

7.

При перевезенні скла, скловиробів та інших ламких предметів, відповідальність Перевізника на забезпечення цілісності поширюється, виключно за наявності пакування, яке забезпечує цілісність вказаного товару при перевезенні.

8.

При виявленні Відправником/Одержувачем товару пошкоджень та/або втрати вантажу, такі факти повинні бути зафіксовані представником Відправника/Одержувача  в присутності представника (водія) Перевізника з фото- або відеопідтвердженням пошкодженнь та/або втрати вантажу

9.

Перевізник не відповідає за дії чи бездіяльність портової адміністрації, митних органів, прикордонних, комунальних та інших служб, які прямо чи опосередковано можуть вплинути на виконання зобов'язань, а також за розклад просування вантажу/судна/залізничного составу, відповідно до графіка перевізника і зміни у ньому.

10.

Cплата Стороною неустойки (штрафу, пені) не звільняє жодну зі Сторін від обов’язку реально та належним чином виконати усі свої зобов’язання за цим Договором та Заявкою та від обов’язку повністю відшкодувати іншій Стороні усі її збитки (у тому числі й упущену вигоду), завдані невиконанням або неналежним виконанням цього Договору. Неустойка (пеня, штраф) підлягає стягненню у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків.

Хочете почати?

Не пропустіть можливість оптимізувати свої логістику. Заплануйти з нами дзвінок і ми вам розкажемо, як ви можете це зробити вже сьогодні.

Хочете почати?

Не пропустіть можливість оптимізувати свої логістику. Заплануйти з нами дзвінок і ми вам розкажемо, як ви можете це зробити вже сьогодні.

Хочете почати?

Не пропустіть можливість оптимізувати свої логістику. Заплануйти з нами дзвінок і ми вам розкажемо, як ви можете це зробити вже сьогодні.

Хочете почати?

Не пропустіть можливість оптимізувати свої логістику. Заплануйти з нами дзвінок і ми вам розкажемо, як ви можете це зробити вже сьогодні.